Döva kvinnor i Niger kämpar för jämställdhet

Foto: Adobe stock

Den 3 mars firade Världshälsoorganisationen (WHO) Världshörseldagen (World Hearing Day). I Niger framförde döva kvinnor en vädjan om lika möjligheter till äktenskap och förbättrad tillgång till sjukvård, något som utmanar det Nigerianska samhällets fördomar.

Kvinnorna eftersträvade lika möjligheter till äktenskap och vädjar till män som söker livspartners att överväga döva kvinnor som potentiella äkta makar. Kvinnorna övertygar att deras dövhet inte utgör ett hinder för att bygga en sund familj. Kvinnornas vädjan tillsammans med ett krav på förbättrad tillgång till sjukvård, lyfter fram dövsamhällets eviga kamp och motståndskraft i Niger.

Kampen från dessa kvinnor under Världshörseldagen som kräver jämställdhet i äktenskapet, förbättrad sjukvård och samhällets acceptans handlar inte bara om att rikta omedelbara behov. Kampen handlar lika mycket om att öka förståelsen i samhället.

Hajiya Salamatu Hammed, som företräder dessa kvinnor, uppmanade män att inte ignorera döva kvinnor och påpekade att döva kvinnor är lika kapabla som andra kvinnor när det gäller äktenskap. Hon uppmanade därför alla män att döva kvinnor är potentiella livspartners och mammor.

Hajiya betonade även vikten av att anställa tolkar inom sjukvården för att garantera döva personer får tillgång till kvalitativ sjukvård.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *