Döva lärare i Spanien kräver anpassningar på sina arbetsplatser

Foto: Envato elements

Döva lärare i Granada, Spanien, har under lång tid krävt att deras arbetsplatser ska anpassas för att kunna utföra sitt arbete på lika villkor som sina hörande kollegor. Lärarna känner sig diskriminerade då nödvändiga anpassningar inte har implementerats av regeringen i regionen Andalusien (södra delen av Spanien), vilket har lett till stress, ångest och hälsoproblem.

Nyligen träffade en grupp döva lärare personalchefen vid Utbildningsdelegationen tillsammans med en representant från facket Ustea Granada, för att återigen framföra sina krav som de haft i över tio års tid. En viktig punkt i diskussionen var ett beslut som en förvaltningsdomstol i Granada tagit för tre år sedan, där de beslutade att regeringen skulle tillhandahålla en teckenspråkstolk till en döv lärare samt genomföra nödvändiga åtgärder för att läraren skulle kunna utföra sitt arbete på lika villkor som sina kollegor. Trots detta beslut har många döva lärare fortfarande inte tillgång till dessa nödvändiga resurser. Dessutom väntar en annan döv lärare i Almería på att en liknande dom ska verkställas.

David Morillo, ordförande för Gruppen för Döva i Granada och Provinsen (ASOGRA) påpekar att dessa döva lärare har klarat sina tester och därmed har samma erkända kvalifikationer som sina hörande kollegor. Det är därmed rimligt att de har rätt till de anpassningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete effektivt. Carmen Villanueva Pérez, en av de berörda döva lärarna, upplever att anpassningar fanns under praktikåret men inte nu i deras dagliga arbete, vilket hon finner oförståeligt och beklagligt.

Manuela Fernández Gómez, från fackföreningen, framhåller att det endast är 22 döva personer i Andalusien som är i behov av dessa anpassningar och menar att regeringen har mer än tillräckliga resurser för att genomföra de nödvändiga anpassningarna. Hon menar att det mer är en om regeringens vilja.

Trots att personalchefen vid Utbildningsdelegationen i Granada lovat att begära anpassningar för de döva lärarna i provinsen Granada samt att föreslå att detta även genomförs i resten av Andalusien, känner sig lärarna och facket fortfarande osäkra då inget hittills hänt. De döva lärarna fortsätter tillsammans med facket att kräva att deras arbetsplatser anpassas för att de ska kunna arbeta utan hinder och diskriminering, och för att säkerställa deras fulla integration i arbetslivet.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *