Föräldrar till döva och hörselskadade elever stämmer ett skoldistrikt i USA

Foto: Salem-Keizer Public Schools

Flera elever och föräldrar i Salem, USA, har lämnat in en stämningsansökan mot skoldistriktet Salem-Keizer Public Schools på grund av omfattande förändringar i deras program för döva och hörselskadade. Förändringarna innebär att eleverna sprids till sina respektive närliggande skolor, och inte längre går tillsammans på en skola.

I mars fick föräldrarna till döva och hörselskadade elever i skoldistriktet Salem-Keizer Public Schools ett brev som meddelade att programmet för döva och hörselskadade elever inte längre skulle vara lokaliserat vid de specifika platser som det är idag. I stället ska eleverna erbjudas undervisning vid sina närliggande skolor där de bor. Detta beslut har mött stark kritik från föräldrar som nu har valt att ta rättsliga åtgärder.

Föräldrar som anonymt talat med nyhetskanalen FOX 12 berättade att de flyttade till området specifikt för att deras barn skulle kunna vara en del av detta unika program. De menar att den viktigaste delen är gruppen och det faktum att personalen och allt i den nuvarande skolan är anpassat efter de döva och hörselskadade eleverna. Föräldrarna uttrycker nu en stor oro över att förändringen kommer att påverka deras barns utbildningsnivå och känsla av gemenskap på ett negativt sätt.

Whitney Hill, en jurist som representerar föräldrarna, säger att förändringen kommer att ha stora ekonomiska konsekvenser för distriktet. Hon säger att just nu har man samlat audionomer, talpedagoger och lärare för döva på en grundskola, mellanskola och ett gymnasium. Omorganisationen kommer att leda till att dessa yrkesverksamma behöver spridas över hela skoldistriktet och även till kringliggande distrikt.

Salem-Keizer Public Schools har svarat på kritiken med ett uttalande där de säger att döva och hörselskadade elever kommer att fortsätta få de tjänster de behöver. De förklarar att deras programleveransmodell justeras så att eleverna får tjänster vid sina närliggande skolor där de bor. Distriktet har inte gett någon ytterligare kommentar om varför de beslutat att göra dessa förändringar.

Föräldrarna hoppas att rättsliga åtgärder kommer att vara tillräckligt för att sätta press och tvinga distriktet att ompröva sitt beslut.  En medlingssession är planerad i juli inför förhandlingen i november. Föräldrarna och skoldistriktet hoppas på att nå en lösning innan rättsprocessen går vidare.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *