Nordens ledare inom dövblindområdet samlades i Lund

Foto: NKCDB

Den 13–14 juni mötte Nordens ledare inom dövblindområdet i Lund, med Sverige som värdland.

Mötet inleddes med ett anförande av Karin Flyckt från Socialstyrelsen, som diskuterade om svensk funktionshinderpolitik med specifikt fokus på dövblindhet. Karins presentation satte scenen för två intensiva dagar av diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Efter Karin tog Moa Wahlqvist och Karin Jönsson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) över och redogjorde för hur information når personer med dövblindhet vid olika typer av samhällskriser. De lyfte fram utmaningarna och de nuvarande bristerna i informationsspridningen, vilket gav upphov till en gemensam diskussion bland deltagarna om hur detta kan förbättras i de nordiska länderna.

Eftermiddagen hade deltagarna en rundvandring i Lund, där deltagarna fick möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter i en mer informell miljö. Dagen avslutades med en gemensam middag, vilket ytterligare stärkte de nordiska banden.

Deltagarna hade även diskussioner kring den nordiska definitionen av dövblindhet, ett kartläggnings- och identifieringsmaterial samt andra gemensamma frågor som är viktiga för att förbättra stödet och servicen för personer med dövblindhet.

Det nordiska samarbetet inom detta område är av stor betydelse och uppskattas av deltagarna, som ser det som en möjlighet att dela kunskap och utveckla gemensamma strategier för att bättre stödja personer med dövblindhet i hela Norden.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *