Förbättrad kommunikation mellan poliser och döva invånare

Foto: Adobe stock

Calgary Police Service (CPS) har implementerat en ny teknologisk lösning för att förbättra kommunikationen med invånare som använder amerikanskt teckenspråk, ASL.

I samarbete med Deaf and Hear Alberta, DHA, kommer CPS att erbjuda sina tjänstemän tillgång till en mobilapp som kopplar dem till ASL-tolkar via DHA:s bildtelefoni, VRI. Detta kommer att möjliggöra snabb och effektiv kommunikation med döva och hörselskadade.

Tidigare var processen för att anlita en ASL-tolk tidskrävande, med en väntetid på två till fyra timmar för att en tolk skulle anlända till platsen. Med den nya appen kommer tjänstemän att kunna ansluta till en ASL-tolk inom 30 sekunder, vilket markant minskar väntetiderna för de döva och hörselskadade invånarna.

DHA:s VRI-tjänst möjliggör snabb och inkluderande service för döva och hörselskadade personer i Calgary. Tidigare användes personliga tolkar endast några få gånger av CPS-tjänstemän under de senaste två åren. CPS erkänner att tillhandahållandet av rättvis kommunikation är en nyckelfaktor när det gäller att upprätta kontakt med de döva samhällsmedlemmarna.

Angela, konsult för DHA:s arbete med mångfald och inkludering är positiv till att se resultatet av detta arbete. Hon betonar att det nu finns ett effektivt verktyg i händerna på polistjänstemännen för att bygga relationer och kommunicera med de döva och hörselskadade invånarna i Calgary. Förbättrad tillgång till kommunikation är av stor betydelse och kommer att främja en mer inkluderande och effektiv kommunikation mellan myndigheterna och samhället.

Jade Osbeck & Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *