Forskare ska studera hembaserat stöd för döva barn i Sydafrika

Foto: Adobe stock

I Sydafrika ska ett forskningsprojekt, finansierat av Storbritanniens Medical Research Council, studera ett hembaserat program för tidiga insatser för döva barn under sex år. Studien är ett samarbete mellan University of the Witwatersrand’s Center for Deaf Studies och University of Manchester’s program för social forskning med döva människor. I studien kommer forskarna att analysera hur det hembaserade programmet påverkar de döva barnens utveckling.

I Sydafrika föds cirka 6 000 döva barn varje år, men bristen på universell hörselscreening för nyfödda har lett till att medelåldern för att få en diagnos med hörselnedsättning är 28 månader. Det råder också brist på data om döva barns utveckling och effekterna av tidiga insatser, liksom brist på tidiga åtgärdsprogram för tidig barndomsutveckling. Detta forskningsprojekt kan bidra till att förbättra stödet för döva spädbarn och barn i Sydafrika och minska förseningar i deras utveckling.

De hembaserade programmen syftar till att hjälpa familjer med döva och hörselskadade barn, genom tidiga åtgärder och tidigt familjestöd. I projektet kommer forskarna att utforska effekterna av programmen samt identifiera faktorer som kan minska dessa effekter. Målet är att forskningen ska ge data om utvecklingen av döva barn i Sydafrika, som i sin tur kan användas för att påverka de nationella standarderna för tidig inlärning och utveckling. Dessutom kommer forskarna att anpassa bedömningsverktyg efter målgruppens behov samt ta fram en standardiserad version av South African Sign Language (SASL).

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *