sydafrika

2 Minutes
Utrikes

Psykisk ohälsa bland döva medborgare i Sydafrika erkänns inte

I Sydafrika finns ungefär 12 miljoner människor med hörselnedsättning. Döva och hörselskadade i Sydafrika upplever ofta svårigheter relaterade till stressfaktorer i tidig ålder, inklusive kommunikationsproblem, bristande språkutveckling, fattigdom, trauma och övergrepp. Bristen på psykiskt...
Read More