Första döv invald till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Foto: CRPD

Nyligen valdes nio medlemmar till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2025–2028. En av de nio invalda är den döve Hiroshi Tamon från Japan.

FN antog 2006 konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Konventionen introducerar inga nya rättigheter, utan klargör hur personer med funktionsnedsättning ska få sina befintliga rättigheter fullt ut uppfyllda.

Den 11 juni valde parterna i CRPD nio nya medlemmar till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa ledamöter kommer att tjänstgöra från 2025 till 2028. Tre av de nio blev omvalda och de övriga sex är nya medlemmar. En av de nya är Hiroshi Tamon, en döv man från Japan.

Det finns mångfald av funktionsnedsättning inom kommittén men det har aldrig funnit någon döv förrän nu. Hiroshi är idag en advokat men också ordförande för dövskolan Meisei Gakuen, revisor vid Nippon Foundations telekommunikationstjänst, medlem i den juridiska kommissionen vid Internationella kommittén för idrott för döva (ICSD) och har varit WFD (Världsdövförbundet) expert för mänskliga rättigheter.

Hiroshi berättade till Kyodo News att han är glad över att ha vunnit men samtidigt känner en börda av det här stora åtagandet. Han sa att han blev inspirerad av att bli en kandidat efter sin upplevelse från den stora jordbävningen och tsunamin som drabbade nordöstra Japan i mars 2011. Under denna naturkatastrof var det brist på tillgängligheten. Det fanns ingen information på teckenspråk som kunde berätta var evakueringen skulle ske eller var skyddsrummen fanns.

CRPD gläds över denna nya representation men betonar att det fortfarande saknas andra grupper som till exempelvis personer med dövblindhet, intellektuella funktionsnedsättningar och personer med psykosociala funktionsnedsättningar under mandatperioden 2025–2028. Samt att den jämna geografiska representationen inte helt är uppfylld.

I kommittén finns det totalt 18 medlemmar där de nya nio medlemmarna ska jobba ihop med de övriga nio medlemmar vars mandat går ut 2026. Av de 18 medlemmarna är tio kvinnor, vilket markerar en förbättrad könsfördelning.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *