Första europeiska konferensen för döva teckenspråkstolkar och översättare genomförd

Foto: Teckenrapport

Mellan den 31 maj och 1 juni 2024 hölls den första konferensen för döva tolkar och översättare i Europa vid Tallinns universitet. Evenemanget, arrangerat av Estniska teckenspråksforskningslaboratoriet (EVKUR) i samarbete med Världsförbundet för teckenspråkstolkar (WASLI) Region Europa, markerade ett viktigt steg för att skapa en plattform för samverkan och dialog om yrkena döva teckenspråkstolk och översättare.

Konferensen med temat ”Dövtolkning och översättning i Europa”, samlade cirka 70 experter och yrkesverksamma från hela Europa. Från Sverige deltog nio svenska döva teckenspråkstolkar och översättare.

Programmet för de två dagarna innehöll en rad föreläsningar och workshops ledda av framstående personer inom området.

Den svenska döva teckenspråkstolken Juli af Klintberg fick äran att vara den första föreläsaren vid konferensen där hon tog upp ämnet tolkning och översättning i ett internationellt sammanhang. Andra föreläsare var Sandra Schügerl, från Österrike, som föreläste om teamtolkning och översättning i Europa. Nästa dag hade Chris Peters, från Tyskland, föreläsning som handlade om dövtolk- och översättarutbildning och den sista föreläsningen gavs av Razaq Fakir, från Spanien och Sydafrika, med ämnet tolkning och översättning inom media.

Sista punkten i konferensen var ett forum som handlade om yrket som dövtolk och översättare i Europa idag och i framtiden. Forumet leddes av Christian Rathmann från Tyskland.

Deltagarna fick även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter samt erbjöds en historisk vandringstur genom Tallinns Old Town, där en döv guide visade dem de pittoreska gatorna och berättade om stadens medeltida historia, med start vid den ikoniska Viruporten.

Teckenrapport har intervjuat både Juli och en svensk deltagare, Jonas Brännvall, om deras upplevelser av de två konferensdagarna. Juli berättade att grunden till den här konferensen var att det fanns behov av att döva teckenspråkstolkar och översättare träffas och utbyter erfarenheter. Jonas berättade att anledningen till att han deltog i konferensen var för att träffa andra döv teckenspråkstolkar från Europa för att få inspiration och reflektioner. “Att få se många från samma yrke på en och samma plats och utbyta erfarenheter ger mig en boost”, säger Juli. Jonas avslutar med att säga att arbetet för att utveckla yrket och se till att fler kan komma in i arbetsmarknaden fortsätter på hemmaplan.

Konferensen avslutades med en gemensam insikt om behovet av fortsatt samarbete och dialog för att stärka och utveckla dessa två yrken. Evenemanget har lagt grunden för framtida initiativ och samverkan inom dövtolkning och översättning i Europa.

Mona Riis och Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *