Frilanstolkarnas strejk påverkar döva studenter i Oslo

Foto: Astrid Johanne Sørnes

Bristen på teckenspråkstolkar i Oslo har skapat svårigheter för döva studenter, och deras situation har blivit ännu svårare efter att frilanstolkarna beslutade att sluta ta uppdrag den 14 oktober i protest för de låga lönerna. En av de drabbade studenterna är Petrine Olgeirsdottir, som kämpar för att få tillgång till nödvändiga teckenspråkstjänster under sin tränings- och coachningsutbildning. 

Petrine är en döv student i Oslo, hon säger att bristen på teckenspråkstolkar har fått henne att känna sig isolerad och hindrad i sina studier. Hon har missat hälften av sina studier på grund av tolkbristen. Att arbeta tillsammans och kommunicera med sina medstudenter är något hon sällan har möjlighet att göra. 

Frilanstolkarna, som tidigare täckte en stor del av tolkuppdragen i Oslo, har beslutat att sluta ta uppdrag i ett försök att få bättre lönevillkor. Protesten har drabbat många döva studenter, inklusive Petrine, och har skapat ytterligare hinder för deras utbildning. Norska Dövförbundet stöder frilanstolkarnas krav på högre löner. 

NAV, som ansvarar för tolktjänsten, intygar att protesten lett till att färre tolkuppdrag kunnat täckas under oktober.  

Norska Dövförbundet har aktivt försökt att delta i förhandlingar om statsbudgeten på Stortinget, men har stött på svårigheter eftersom de inte har kunnat få tillgång till tolkar. Tolkbristen har komplicerat förbundets arbete med att förhandla om de budgetfrågor som påverkar döva och teckenspråkiga samhällsmedlemmar. 

Protesten har också fått konsekvenser för andra områden. På grund av tolkbristen har NRK, det norska public service-bolaget, tvingats avbryta sina teckenspråkiga nyhetssändningar. Detta har ytterligare påverkat döva samhällsmedlemmar. 

Den 14 oktober gick uppemot tusen tolkar och tolkanvändare samman och demonstrerade i Oslo för att uppmärksamma situationen. Petrine hoppas att problemen snart kommer att lösas.  

Tine Hedin 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *