Undermåliga löner och arbetsvillkor för teckenspråkstolkar 

Foto: Isabel Engwall

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening, STTF gör just nu en undersökning om hur tolkarnas vardag ser ut utifrån lön- och arbetsvillkorsperspektiv samt hur de generella åsikterna inom tolkkåren ser ut. En arbetsgrupp, bestående av Isabel Engwall och Pontus Fredhage har fått uppdraget att genomföra undersökningen. 

Isabel berättar att inom 10 år kan döva tolkanvändare stå utan tolkar om inget förbättras gällande tolkarnas grundlön och arbetsvillkor. Isabel menar att man som tolkanvändare har ett ansvar att lyfta fram de olika problemen kring tolkfrågor och att alla tolkbrukarråd har ett ansvar genom att bevaka och trycka på hos politikerna. Isabel själv är orolig över att antalet tolkar i framtiden ska minska, även om samma farhågor funnits tidigare. 

Pontus är en nyutexaminerad tolk som fasar för undermåliga tolklöner. Tillsammans med Isabel har han gjort en undersökning som alla tolkar i hela Sverige har möjlighet till att svara på. 

I dagsläget kan man redan se att faktorer som arbetserfarenhet, var man jobbar och vilken anställningsform man har är det som påverkar lönerna. Av alla hittills inkomna svar i undersökningen är den lägsta angivna månadslönen före en tolk 20 000 kr trots sex års arbetslivserfarenhet. En tolk som driver ett eget tolkföretag har den högsta lönen på 60 000 kr. Den genomsnittliga lönen för en tolk ligger på cirka 31 000 kr. Löneskillnaderna visar sig också vara ganska kraftiga mellan de olika regionerna men även mellan privatföretagare.  

Pontus och Isabel ska presentera resultatet från den här undersökningen den 27 november i Stockholm på årets nätverksträff som fackförbundet Vision arrangerar. Till träffen är representanter från tolkcentraler, fackliga organisationer och intresseorganisationer inbjudna. De ska även redovisa resultatet vid STTF:s årsmöte i mars. 

Kenny Åkesson 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *