Gammalt kollektivboende för döva i Chernihiv

Foto: UTOH

I staden Chernihiv i Ukraina, finns ett utbildnings- och produktionsföretag som heter Chernihiv Educational and Production Enterprise of UTOH (Dövförbundet i Ukraina). Organisationen fokuserar på utbildning och yrkesutbildning för personer med hörselnedsättning och är specialiserad på klädproduktion. Deras mål är inte bara att erbjuda högkvalitativ utbildning utan också att möjliggöra för sina studenter att skaffa praktiska färdigheter och anställning inom klädindustrin. 

Den främsta utmaningen som detta företag står inför är den föråldrade sovsalsbyggnaden. Byggd 1959 har denna tvåvåningsbyggnad som ligger i den centrala delen av Chernihiv inte genomgått några större renoveringar sedan den byggdes. Vatten-, avlopps- och elektriska system är föråldrade och orsakar ofta elförsörjningsproblem. Byggnadens skick försämras ytterligare i och med problem med taket, strukturen samt bristen på ett brandlarmsystem.  

En möjlighet att ändra på denna situation kom 2021 när UTOH Central Kommitté fick ett förslag från en investerare att ersätta den gamla sovsalen med en ny byggnad. Planerna lades dock på is på grund av spänningar och militär aggression från Ryssland. 

Nyligen har arbetet återupptagits. För att kolla hur de anställda skulle reagera på den potentiella förändringen genomförde representanter från organisationen ett arbetsbesök i Chernihiv. Under mötet uttryckte de anställda sin önskan om att den nya sovsalsbyggnaden skulle vara modern och anpassad till deras behov. Den bör också erbjuda enkelrumslägenheter med privata kök, duschar och toaletter, vilket skulle förbättra boendeförhållandena för studenterna. 

Sammanfattningsvis är detta ett intressant projekt som skulle kunna bidra avsevärt till bättre utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter för personer med hörselnedsättning i Chernihiv. 

  

Klaudia Jusková (Slovakien)

Översatt av Kenny Åkesson 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *