Hanna Sejlitz, ny intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige

Foto: Peter Knutson

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation där 52 rikstäckande funktionsrättsförbund ingår, däribland Riksförbundet DHB. Nu har Funktionsrätt Sverige tillsatt en ny intressepolitisk utredare, Hanna Sejlitz, som ska fokusera sitt arbete på området jämlik hälsa och vård.

Funktionsrätt Sverige jobbar för mänskliga rättigheter genom att bedriva ett påverkansarbete som har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde. Arbetet sker genom dialoger med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer, där Funktionsrätt Sverige fungerar som en samlad röst för sina 52 medlemsorganisationer.

Hanna kommer närmast från tjänsterna som förbundsordförande hos Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och som generalsekreterare för Hörselskadades Riksförbund (HRF). Den nya tjänsten hos Funktionsrätt Sverige tillträdde hon i början på februari. Vi på Teckenrapport har intervjuat henne.

Hanna sökte tjänsten för att hon alltid drivits av ett starkt engagemang för ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och alla kan leva i jämlikhet och delaktighet. Hon ska jobba som intressepolitisk utredare med fokus på hälsa och vård. Hennes arbete innebär att bedriva påverkans- och opinionsbildande arbete utifrån Funktionsrätt Sveriges vision och mål.

”Nu ser jag fram emot att som intressepolitisk utredare bidra till Funktionsrätt Sveriges viktiga kamp för jämlika livsvillkor och hälsofrämjande insatser för alla – oavsett vilka vi är och våra förutsättningar.” skriver Hanna.

I tjänsten ingår bland annat att göra en omvärldsbevakning, sprida information, skriva skrivelser, remisser och underlag till debatt. Hanna ska också företräda organisationen i olika möten beslutsfattare, samarbetspartners och medlemsorganisationer samt sitta med i myndighetssamråd, som till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *