Lincoln Public Schools i USA bryter mot ADA

Foto: Adobe stock

USA:s justitiedepartement (DOJ) tillkännagav den 14 februari att Lincoln Public Schools (LPS) i Nebraska, USA, har brutit mot lagen om diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar, kallad ADA-lagen. Lagbrottet skedde genom att skolorna i distriktet nekar vissa döva och hörselskadade elever att gå i sina närliggande skolor, vilket DOJ anser ska vara en likvärdig möjlighet för alla.

Enligt DOJ:s utredning kräver LPS att elever som anses behöva amerikanskt teckenspråk (ASL), ska gå i en ”klusterskola” och inte i de närliggande skolorna eller den skolan eleven har sökt till oavsett bakgrund. En klusterskola är en skola som samlar en specifik grupp elever, i detta fall döva och hörselskadade elever. Detta strider mot ADA-lagen som förbjuder diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar.

DOJ:s utredning fann att LPS:s policy nekade eleverna möjligheten att gå i sina närliggande grund- och mellanstadieskolor samt att välja sin gymnasieskola på samma sätt som elever utan funktionsnedsättningar. Dessutom bröt LPS mot skyldigheten att tillhandahålla effektiv kommunikation till elever som är döva eller hörselskadade.

Exempelvis ordnade inte LPS en ASL-tolk till en elev trots att de visste om elevens behov. Dessutom föreslog LPS att en annan elev skulle placeras på en klusterskola med en ASL-tolk trots eleven ville gå på en skola nära hemmet där elevens syskon och kompisar också gick. Placeringen på klusterskolan innebar 90 minuter längre restid för eleven varje dag.

För att LPS ska kunna rätta till överträdelserna har DOJ fastställt några krav. Dels måste LPS återkalla sin generella policy som kräver att döva eller hörselskadade elever ska gå i en klusterskola. I stället ska LPS genomföra individuella bedömningar för placering. Dessutom måste LPS anta en skriftlig icke-diskrimineringspolicy, utbilda sina anställda om ADA-lagen och tilldela en anställd för att samordna efterlevnaden av ADA-lagen.

DOJ kräver också att LPS betalar kompensatoriska skadestånd till drabbade personer för de skador som orsakats av LPS:s lagbrott.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *