Institutet för mänskliga rättigheter ger ut en rapport där tolkfrågan tas upp

Foto: Adobe stock

Institutet för mänskliga rättigheter har gjort en rapport inför FN:s granskning av Sveriges efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis står det i rapporten att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige fortfarande är sämre än för den övriga befolkningen. Man menar att det finns en generell negativ utveckling.

Rapporten tar bland annat upp problematiken med tolkar till döva och hörselskadade. Rapporten menar att reglerna är krångliga, och ansvaret är splittrat vilket gör det svårt att få tolk. Döva kämpar med att få tolkning till vardags som till exempel till fritidsaktiviteter och föreningsliv. Det finns också ekonomiska problem, då tolktjänsten inte får tillräckligt med finansiering och det är svårt att överklaga beslut om tolktjänster. Dessutom minskar tillgången på utbildade tolkar. Dessa problem har inte förändrats på tio år och det finns en generell försämring av tillgången till tolkning. Institutet för mänskliga rättigheter rekommenderar att det vidtas åtgärder för att förbättra tillgången till kvalitativ tolkning och säkerställa tillgången på utbildade tolkar på lång sikt. Detta för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får sina språkliga rättigheter tillgodosedda och kan vara delaktiga i samhället.

Rapporten tar också upp specifika utmaningar för vissa grupper, såsom ungdomar, kvinnor, äldre och migranter. Där lyfts brister som våld och tvång mot personer i gruppbostäder upp samt bristande genomslag för konventionen i lagstiftningen. Andra problemområden som tas upp inkluderar låg ekonomisk standard, brist på förbud mot tvångsåtgärder på ungdomshem, minskat stöd som ledsagning och för låga assistansersättningar. Bristande hälsostöd för kvinnor med funktionsnedsättning och hinder för deltagande i demokratin lyfts också.

FN:s kommitté kommer att ge rekommendationer efter dialogmöte med Sveriges regering i mars. I rapporten finns rekommendationer som inkluderar en nationell strategi för att implementera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt fördjupad granskning av svensk rätt.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *