Karibiska domstolen teckenspråkstolkar information om dombeslut

Foto: Adobe stock

Karibiska domstolen för rättvisa (CCJ) använde teckenspråkstolk för första gången vid information om ett domslut. Tolkningen skedde digitalt via YouTube och den information som tolkades var domen vid ett känt lokalt mål.

CCJ ligger i Trinidad och är den högsta och slutliga domstolen för vissa länder inom den Karibiska gemenskapen. År 2022 etablerade CCJ:s ordförande, Adrian Saunders, en kommitté för att förbättra tillgången till rättvisa för personer med funktionsnedsättningar. Denna kommitté har utvecklat policys och riktlinjer för att skapa en mer tillgänglig och inkluderande domstol vilket föranlett till att man bestämt sig för att ha teckenspråkstolk vid information om dombeslut.

Den information som teckenspråkstolkades först var om ett lokalt känt mål som involverade bolaget New Building Society Ltd från Guyana och dess före detta verkställande direktör.

Beslutet att inkludera teckenspråkstolkning välkomnas som ett viktigt steg mot ett mer rättvist rättssystem inom Karibien och förstärker CCJ:s engagemang för att upprätthålla rättsstatsprincipen för alla sina medborgare. CCJ planerar att fortsätta använda teckenspråkstolkning i kommande sändningar.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *