Konferens i Danmark om rätten till danskt teckenspråk

Den 27 september 2023 genomförde det danska dövförbundet en konferens i Köpenhamn. Konferensen, med titeln ”Rätt till danskt teckenspråk – även för döva med särskilda behov” hade som syfte att belysa rätten till teckenspråk, för både äldre döva på särskilda boenden samt döva med funktionsnedsättning i alla livssituationer.

Under konferensen fick deltagarna föreslå vad det danska dövförbundet ska jobba med i framtiden, utifrån den information deltagarna fick om de olika erbjudanden som finns för dessa målgrupper. Bland annat visades några kortfilmer där döva och deras anhöriga delade sina erfarenheter, inklusive sina bekymmer, sorg och glädje.

Även internationella perspektiv lyftes fram under konferensen genom presentationer av Avril Hepner och Alys Young. Avril kommer från det brittiska dövförbundet och berättade om situationen i Storbritannien samt Alys, från Storbritannien, föreläste om forskningen gällande äldre dövas behov av säker teckenspråkskommunikation. Dessutom lyfte Hans Dabelsteen från Danmarks institut för mänskliga rättigheter fram ämnet ur ett rättighetsperspektiv, baserat på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till teckenspråk.

Konferensen avslutades med paneldebatt där Marlene Harpsøe, folketingsledamot för de danska demokraterna, deltog. Konferensen var öppen för alla, inklusive medlemmar, yrkesverksamma, samarbetspartners och politiker.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *