rättighet

1 Minute
Utrikes

Ingen teckenspråkskompetens i Utskottet för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Inför de kommande valen nästa år till Utskottet för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, leder nu Världsförbundet för Döva, WFD, en global satsning för att säkerställa inkluderingen av teckenspråkiga döva personer....
Read More