Kontroversiell video hotar det koreanska teckenspråkets autenticitet

Foto: Koreas dövförbund

En strid uppstår kring en serie videor som riskerar att förvränga och skada det koreanska teckenspråkets rykte. National Institute for Special Education (NISE) har producerat och delat videor med gestbaserade symboler under namnet ”Son Dam”, som nu står i centrum för kontroversen.

Koreas dövförbundet har upptäckt att dessa videor, som avsedda för att underlätta kommunikationen för personer med funktionshinder, skapar förvirring och felaktiga föreställningar om det koreanska teckenspråket. Olika institutioner för personer med funktionshinder begär nu ”Son Dam” som teckenspråksundervisning.

Videorna, som baseras på ”Son Dam”, innehåller gestbaserade symboler som förklaras som ett sätt att kommunicera med händerna och har använts som ett verktyg för att underlätta förståelsen för vissa ord för användare med flerfunktionshinder. Dessa symboler, trots likheter med teckenspråk, anses inte vara en autentisk form av teckenspråk.

Enligt dövförbundet sprids dessa videor inte bara på NISE egna plattformar utan även på YouTube, vilket leder till spridning av felaktiga uppfattningar om det koreanska teckenspråket.

Videon beskriver ord som rullstol som att man ”sträcker ut båda händerna för att hålla handtaget” och toalett som ”knackning på dörren”. Dessa gestbaserade symboler förväxlar och förvränger betydelserna av orden i stället för att underlätta förståelsen.

Dövförbundet uppmanar nu Utbildningsministret och NISE att agera omedelbart genom att privatgöra och ta bort ”Son Dam”-videorna från YouTube och därigenom undanröja risken för ytterligare förvrängning av det koreanska teckenspråkets autenticitet. Situationen kring dessa videor innebär en betydande risk för förvirring bland dem som försöker förstå och lära sig det koreanska teckenspråket.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *