Mamma vädjar om ökat stöd för döva barn i Storbritannien

Foto: Adobe stock

Ros Hannam, en mamma till två döva barn, har nu lanserat en kampanj som en vädjan till folket i Wales för att öka stödet för döva barn i Storbritannien. Kampanjen stöds av National Deaf Children’s Society, som uppmanar den walesiska regeringen att investera i specialutbildade lärare för döva.

Dessa specialutbildade lärare spelar en avgörande roll i att stödja språk- och kommunikationsutvecklingen hos döva barn genom att ge råd till familjer, besöka döva barn i skolor och ge vägledning till lärare i inkludering.

Antalet lärare för döva i Wales har minskat avsevärt sedan 2011, och en tredjedel av dessa lärare kommer att gå i pension de kommande tio åren. Ros, som själv är mamma till två döva barn, betonar behovet av att stärka lärarkåren för döva och göra en långsiktig ekonomisk åtagande för att återställa antalet lärare till nivån från 2011.

Ros påpekar att döva barn behöver kontinuerligt stöd, och menar att det nuvarande stödet på endast en timme i veckan är otillräckligt. Ros önskar även mer riktat stöd för föräldrar till döva barn, särskilt eftersom många av dessa föräldrar saknar erfarenhet av dövhet och behöver vägledning.

Genom kampanjen hoppas Ros kunna ge döva barn möjligheten att utveckla sina kommunikationsfärdigheter från tidig ålder och få det stöd de behöver i skolan för att undvika att hamna efter sina kamrater. Hon uppmanar också alla inom utbildningsområdet att genomgå utbildning i dövmedvetenhet för att kunna erbjuda alla döva barn i Wales en likvärdig utbildning.

National Deaf Children’s Society, som stöder kampanjen, säger att de uppmanar till ökat samarbete mellan dem och lokala myndigheter samt den walesiska regeringen för att öka antalet kvalificerade lärare för döva i Wales. Detta är avgörande för att säkerställa att döva barn får det stöd de behöver för att lyckas.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *