Norsk demonstration för 100 % täckning av alla tolkuppdrag

Foto: Jenny Karlsson

Förra året var det hela 10 300 tolkuppdrag som inte täcktes av tolktjänsten i Norge. De nekade uppdragen var bland annat beställningar till bröllop, föreläsningar, jobbintervjuer, tentor, begravningar, föräldramöten, politiska möten, fotbollsträningar, och tandläkartider. När ingen teckenspråkstolk finns leder det till att personer med nedsatt hörsel inte kan kommunicera och påverka i samhället.

Detta ledde till en demonstration den 14 oktober för att uppmärksamma behovet av en bättre tolktjänst och förbättrade arbetsvillkor för teckenspråkstolkar. Demonstranterna samlades på Eidsvolls plats utanför Stortinget i Oslo. Programmet vid denna demonstration innehöll bland annat tal från Norges Dövförbund, NDF och Tolkene i Akademikerforbundet (en fackorganisation för tolkar), berättelser från de drabbade samt kulturella inslag.

NDF kräver fyra åtgärder; Införa ett rullande schema för tolktjänsten för att täcka behoven på bästa sätt. Öka kapaciteten inom tolktjänsten genom att anställa fler tolkar och täcka fler tolkuppdrag. Förbättra arbets- och lönevillkoren för frilanstolkar så att de kan stanna längre inom yrket och ta på sig tolkuppdrag med obekväma arbetstider som nattetid. Sträva mot att uppnå 100% täckning av tolkbehoven för alla döva och hörselskadade teckenspråkiga personer i landet.

Under de senaste 20 åren har organisationen av tolktjänsten i Norge inte utvecklats i takt med det ökade behovet av specialistkunskap bland teckenspråkstolkar. Det finns brist på tillgång till tolkar på sjukhus, i skolor, hos advokater, vid högre utbildning bland annat. Dessutom finns det ett ökat behov av teckenspråkstolkning under kvällar och helger. De nekade tolkuppdragen har fått negativa konsekvenser för möjligheten att delta fullt ut i samhället.

Flera utredningar mellan 2008 och 2018 har tydligt pekat på behovet av omorganisering hos tolktjänsten men åtgärder för att göra förbättringar har dröjt. Nyligen anställdes två seniorrådgivare för tolktjänsten vilket är ett steg åt rätt håll men det är inte tillräckligt och det har tagit för lång tid, enligt NDF.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *