Nairobi siktar på att bilda teckenspråkstolksutbildning

Foto: Fellingsbro folkhögskola

Just nu den 11 till 19 juni tar Fellingsbro folkhögskola i Örebro emot en grupp från Kenya. Det är fem professionella personer som besöker Sverige för att hämta inspiration för att starta en teckenspråkstolksutbildning i Nairobi, något som inte finns idag.

I gruppen finns en lektor i etik, en hörande teckenspråkstolk, en hörande tolk, en döv teckenspråkslärare och en döv koordinator.

Helena Sikh, kursansvarig och huvudlärare vid Fellingsbro folkhögskola, har haft kontakt med gruppen sedan augusti förra året. Hon förklarar att besökets syfte är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur en tolkutbildning kan vara strukturerad, med Fellingsbro folkhögskolas egen utbildning som modell.

Kursinnehållet är omfattande och inkluderar teori om tolkning, yrkesetik och metodik med praktiska övningar som rollspel. Deltagarna får även en inblick i tolkning för personer med dövblindhet samt hur bildtelefonitolkning fungerar i Sverige. Ett viktigt inslag är också att visa hur döva och hörande lärare kan samarbeta för att stärka de studerandes möjligheter att uppnå sina utbildningsmål. Bland annat har döva tolklärare på Fellingsbro visat hur de undervisar de hörande tolkeleverna.

Det är ett gediget program vi satt samman och jag hoppas att vi genom detta kan vara med och bidra till att höja kompetensen och statusen hos Kenyas framtida tolkar, säger Torkel Freed, rektor på Fellingsbro folkhögskola.

Denna kurs är en viktig del av Fellingsbro folkhögskolas strävan att stödja internationellt samarbete och kunskapsutbyte inom teckenspråkstolkning och utbildning.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *