Uttalandet från konferensen i Tallinn

Foto: Tallinna Ülikool

Teckenrapport har tidigare berättat om den första konferensen för döva tolkar och översättare i Europa vid Tallinns universitet den 31 maj – 1 juni. Nu har det kommit ett uttalande från denna konferens, där de identifierar vad som behöver göras för att döva tolkar och översättare ska kunna användas på ett optimalt sätt. Teckenrapport har översatt uttalandet, som finns i sitt original på internationella tecken samt engelska.

Det finns ett snabbt växande antal döva tolkar och översättare i många europeiska länder. Samtidigt står de inför flera strukturella utmaningar inom teckenspråkstolkning och översättning. Vi måste hitta en gemensam grund för att förstå grunden av både tolknings- och översättningsyrkena, samtidigt som vi bygger en känsla av samarbete genom lagarbete.

I samband med det ökande antalet professionella döva tolkar och översättare i Europa är det avgörande att definiera, granska och revidera de nuvarande yrkesstandarderna inom teckenspråkstolkning och översättning. Detta kommer att göra det möjligt för döva tolkar och döva översättare att tillhandahålla högkvalitativa tolknings- och översättningstjänster.

För närvarande har sex nyckelpunkter inom professionalisering av döva tolkar och översättare identifierats:

  1. Tillhandahållande av utbildningsmöjligheter för framtida döva tolkar och översättare
  2. Granska kvalitet av tolknings- och översättningsprodukter
  3. Lika anställningsmöjligheter
  4. Etablering av transparenta certifierings- och registreringsförfaranden för döva tolkar och översättare
  5. Representation av döva tolkar och döva översättare i yrkesföreningar för teckenspråkstolkar
  6. Forskning inom dövtolkning och översättning

Dessutom erkänner vi att det finns frågor som behöver utforskas mer i detalj:

  1. Arbeta med språkligt och kulturellt olika dövsamhällen.
  2. Hitta goda exempel på olika tolkningsmiljöer med döva tolkar. Exempelvis inom utbildning, anställning, nödtjänster, hälso- och sjukvård, media och vid konferenser.
  3. Sätta standarder för tolknings- och översättningsproduktioner på både nationella teckenspråk och internationella tecken.

Slutligen behöver en öppen dialog med både döva och hörande tolk- och översättarkollegor fortsätta föras. Dialogerna bör ha det övergripande målet att tillhandahålla högkvalitativa teckenspråkstolknings- och översättningstjänster.

På den här länken kan du se originaluttalandet på internationella tecken och engelska:
https://www.youtube.com/watch?v=7WgghtWwVTQ

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *