Nya zeeländskt teckenspråk önskas i flygsäkerhetsvideor

Foto: LN_photoart

Civil Aviation Authority, CAA (motsvarande svenska Transportstyrelsen och Luftfartsverket) har beslutat att inte inkludera New Zealand Sign Language, NZSL, i flygsäkerhetsvideor. Något som Deaf Action New Zealand redan år 2018 begärde. Ombudsmannen, Peter Boshier anser att beslutet är oskäligt enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har undersökt saken vidare.

Peter anser att CAA brutit mot konventionen genom att inte överväga NZSL vid beslutsprocessen samt genom att de inte konsulterat Deaf Action New Zealand. Trots att CAA betonat säkerheten, anser Peter att de borde ha beaktat funktionshinderfrågor specifikt. Han kräver att CAA ber om ursäkt till Deaf Action New Zealand och prioriterar att göra sina säkerhetsmeddelanden tillgängliga.

Trots Peters slutsatser behövde CAA inte ompröva sitt beslut. De har accepterat rekommendationerna, bett om ursäkt och bekräftar att arbete pågår för att inkludera NZSL i framtida riktlinjer. Dövrörelsen hoppas nu på att se NZSL i flygsäkerhetsvideor.

Kim Robinson från Deaf Action New Zealand säger att beslutet har en stor inverkan på döva människors dagliga liv. Hon menar att det är direkt avgörande för deras säkerhet att få tydlig information i nödsituationer.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *