Obligatorisk teckenspråkskurs för kommunpersonal i Argentina

Foto: Adobe stock

Kommunen Gualeguaychú i Argentina har lanserat Plan Integral Gualeguaychú Accesible (PIGA) som en inkluderingspolitik med målet att underlätta tillgången till kommunens tjänster och resurser för personer med funktionsnedsättningar.

I och med detta initiativ har kommunen erbjudit utbildning i teckenspråk för sin personal, särskilt till de som arbetar inom kundtjänst och medborgartjänst. Utbildningen leddes av yrkesverksamma från den tvåspråkiga skolan för döva och hörselskadade barn, EFETA N°7.044. Syftet med utbildningen är att främja inkludering och förbättra kvaliteten på tjänsterna som erbjuds, i synnerhet till de döva medborgarna. Målet är att personalen som arbetar med medborgartjänst, ska kunna säkerställa fullständig tillgänglighet i deras verksamhet.

María Silvia Varg, sekreterare för mänsklig utveckling, betonar vikten av att förstå och behärska teckenspråket för att kunna kommunicera med döva personer och underlätta deras ärenden inom kommunen. Claudia Medrano, chef för funktionsnedsättning, berättar att kommunen nu kräver att personalen ska genomgå en åtta veckor lång kurs i teckenspråk för att förbättra kommunikationen med döva samhällsmedlemmar. Över 30 medarbetare har redan genomfört kursen i argentinskt teckenspråk, och ambitionen är att utbilda och engagera fler personal.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *