Region Gävleborg dömd för diskriminering av döv kvinna

Foto: DO

En döv kvinna har blivit diskriminerad efter att ha nekats tillgång till tolk vid sina vårdbesök i Region Gävleborg. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu begärt att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan, som vid flera tillfällen uppsökt vård inom regionen, hade inför sina planerade besök fått information om att teckenspråkstolk skulle vara tillgänglig. Trots detta saknades tolk vid samtliga besök, vilket negativt påverkade hennes möjligheter att kommunicera med vårdpersonalen.

DO har konstaterat att kvinnan missgynnats genom att inte få tillgång till vård på jämförbara villkor som en person utan hennes funktionsnedsättning. Myndigheten anser därför att detta utgör diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Möjligheten att kommunicera obehindrat vid vårdkontakter, särskilt vid allvarlig sjukdom, är oerhört viktig för individer och för vårdens kvalitet. I det här fallet har patienten missgynnats genom att inte få vård på jämförbara villkor, vilket orsakat obehag och kunnat få allvarliga konsekvenser. Ett vårdbesök är en situation då en person är helt beroende av att vården möjliggör kommunikation, säger Vanessa Grapenstedt, processförare på DO, i ett pressmeddelande.

DO begär nu att Region Gävleborg betalar 50 000 kronor i ersättning till kvinnan som kompensation för den diskriminering hon utsatts för.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *