Riksmötets öppnande tog upp tolktjänstutredningen

Bild: Regeringskansliet

SDR välkomnade Regeringens förslag om en ny tolklag, som ska reglera tolktjänsten, i stället för den nuvarande som faller under Hälso- och sjukvårdslagen. Igår tog regeringen upp ämnet vid riksmötets öppnande.

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR förespråkar en ny tolklag, höjda statsbidrag för vardagstolkning samt att tolkning i arbetslivet ombesörjs av Arbetsförmedlingen. Förbundet betonar behovet av ett ökat inflytande för tolkanvändare och ifrågasätter ansvars- och finansieringsprincipen som råder idag. Dessutom efterlyser SDR en nationell samordning för tolkuppdragen för att förbättra delaktighet och jämlikhet för döva medborgare i Sverige.

Nuvarande tolktjänstutredning är den tredje på 15 år som gjorts utan att komma till aktion. I går vid regeringens öppnande av riksmötet höll statsminister Ulf Kristensson ett tal som teckenspråkstolkades. Ulf sade bland annat att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning ska stärkas för att fullt ut kunna delta i samhällslivet, bland annat genom att förbättra tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

SDR ser detta som ett steg framåt mot en moderniserad tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. SDR menar att deras påverkansarbete gett resultat och de ser fram emot att få veta mer när förslagen presenteras.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *