SDI lyfte dövidrottens status i RF:s extra stämma

Foto: SDI

Svenska Dövidrottsförbundet, SDI, drev tillsammans med 21 andra medlemsförbund elitidrottsfrågan på Riksidrottsförbundets, RF, extra stämma den 23 januari och lyckades få stämman att dra tillbaka ett tidigare beslut. Det ekonomiska anslaget från RF till SDI har minskat drastiskt trots att andra paraidrotter erhåller ökade anslag. Omkring 30 procent av RF:s medlemsförbund ställs utanför elitidrottstödet och dövidrottare står just nu inför stora hinder när de utesluts från RF:s stöd. Detta trots att det finns såväl europeiska mästerskap som världsmästerskap för döva och hörselskadade, inklusive Deaflympics. SDI har länge strävat efter att få samma positiva inställning till sina aktiva landslagsidrottare, en kamp som nu delvis gav frukt.

Tillsammans med 21 andra medlemsförbund hade SDI formulerat en motion, där de alla föreslog att samtliga medlemsförbund med landslagsverksamhet ska inkluderas i RF:s elitstöd, samt att beslutet kring verksamhetsstöd elitidrott för 2024 och 2025 skulle dras tillbaka. SDI:s representanter på plats var Curt Ljungberg som ombud och Patrik Drivstedt som åhörare. Totalt finns det 72 medlemsförbund.

Ett öppet brev hade sammanställts av fyra elitidrottare från fyra förbund, däribland Otto Kingstedt från SDI. De uttryckte oro över beslutet kring elitstödet. Brevet innehöll frågor om kriterier för nationellt intresse och prioritering av internationella mästerskap. De aktiva uppmanade de andra medverkande idrottsförbunden att besvara dessa frågor och reflektera över elitidrottens särart inom olika sporter innan de skulle gå till röstning.

SDI strävar mot målen i den strategiska planen för idrottsrörelsen 2022–2025 och betonar vikten av att svensk idrott ska vara för alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Vid stämman ställde sig flera av de stora förbunden sig bakom de drabbade förbunden. Skidförbundets Karin Mattsson sa ”Det gäller att skapa vinnare utan att få en massa förlorare”.

Efter att ha lyssnat på synpunkterna som framförts presenterade Riksidrottsstyrelsen, RS, nya förslag till förändringar. Dessa nya förslag kommer att presenteras vid Riksidrottsforum 2024. RF:s extra stämma beslutade att ompröva besluten gällande elitidrottsstödet för år 2025. Riksidrottsförbundet kommer att granska och omstrukturera hur stödet ska fördelas framöver, och se till att samtliga medlemsförbund med landslagsverksamhet nu ska inkluderas i arbetet med elitstödet.

Motionen och det öppna brevet kan läsas i sin helhet på SDI:s hemsida.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *