SDR deltog i FN:s förhör i Genevé

Foto: SDR

Den 11-12 mars var Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) ordförande Åsa Henningsson och ledamot Pia Johnsson Sederholm i Genevé, Schweiz. Anledningen var att de skulle lyssna på ett förhör. FN har en övervakningskommitté för sin konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den övervakningskommittén förhör den svenska regeringen med jämna mellanrum kring hur de jobbar med konventionens artiklar. Vid det senaste förhöret följde kommittén upp hur den svenska regeringen jobbat sedan förra förhöret.

Under den första dagen hann man gå igenom artiklarna 1–14 och resten dagen därpå. Åsa berättar, via SDR:s sociala medier, att FN:s övervakningskommitté ställde flera frågor till den svenska regeringen om hur de har löst sina problem, om de sett till att förhindra problemen från att återkomma samt om de har utformat någon tidsplan. Åsa upplevde att de svenska regeringsrepresentanterna hade svårt att svara på frågorna. Representanterna sa att de har en strategiplan men de kunde inte ge något konkret svar på hur arbetet har följts upp från det senaste förhöret.

Inför den andra dagens genomgång av de kvarvarande artiklarna hade SDR i förväg bett kommittén att fråga om planerna kring arbetslivstolkning. Vid förhöret under artikel 27 som handlar om arbete och sysselsättning togs frågan upp. De svenska representanterna svarade att det redan finns stöd från Arbetsförmedlingen där man kan få 150 000 kr per år. Dessa pengar ska gå till bland annat fortbildning, utbildning och studiebesök. I och med detta svar, förstod Åsa och Pia hur dåligt insatta representanterna är i tolkfrågan.

När förhöret avslutades konstaterade rapportören för kommittén att det är flera som ser upp till Sverige som har en bra välfärd med bra stöd och insatser, men att Sverige som land verkar ha gått bakåt i utvecklingen. Nästa uppföljningsmöte sker i maj.

Därefter bjöds Åsa och Pia tillsammans med bland annat Funktionsrätt Sverige och Civil Right Defenders till ett möte med den svenska regeringen för att diskutera om hur förhöret har gått. De alla var överens om att regeringen behöver jobba mer. Representanterna sa att de ska bjuda in bland annat SDR för fortsatt dialog.

Åsa och Pia sa att det har varit en upplevelse att närvara och inser att representanterna inte har någon koll på frågorna som gavs. De menar att SDR nu måste jobba extra hårt och ha närmare samarbeten med olika departement i olika frågor – inte enbart kring tolkfrågan.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *