Skrivelse från Funktionsrättsrörelsen till regeringen

Foto: Funktionsrätt – Sverige

Arbetsförmedlingen behöver få tydliga uppdrag och konkreta mål för att inkludera arbetssökande med funktionsnedsättning. Det skriver den samlade funktionsrättsrörelsen till regeringen.

Sysselsättningsgraden för personer med funktionedsättning ligger på 52 % medan det är 81 % för övriga, enligt statistiken från SCB. Trots det har Arbetsförmedlingen ändå inte skrivit något om det i regleringsbrevet för 2024.  Det har Funktionsrättsrörelsen nu påpekat i sin skrivelse.

Funktionsrättsrörelsen kräver att Arbetsförmedlingen får specifika mål för att öka inkluderingen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. De vill också att Arbetsförmedlingen ska halvera genomsnittstiden för registrering av funktionshinderskod, som ger tillgång till särskilt stöd eftersom det är oacceptabelt att det idag tar ett år för att få en sådan kod.

Antalet specialister hos Arbetsförmedlingen har minskat med 40% de senaste åren. Därför vill Funktionsrättsrörelsen att Arbetsförmedlingen uppmanas att säkerställa tillgången till specialister som kan hjälpa personer med funktionsnedsättning. Detta eftersom specialisterna har en nyckelroll i stödet till dessa personer.  Arbetsförmedlingen ska också främja en välfungerande arbetsmarknad och minska arbetskraftsbristen.

Det är förbundsordförandena för Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund, Synskadade Riksförbund och DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet som skrivit skrivelsen. Skrivelsen har lämnats över till regeringen via statssekretaren Sophia Metelius.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *