Spanska familjer med hörselnedsättning kräver snabbare införande av 112 över hela Europa

Foto: Adobe stock

Det spanska förbundet för familjer med hörselnedsättning, FIAPAS, driver på för att det europeiska nödnumret 112 ska implementeras snabbare i alla EU-länder. Detta för att underlätta för personer med hörselnedsättning att röra sig fritt och säkert. I samband med Europeiska nödnummerdagen den 11 februari har FIAPAS betonat vikten av att denna tjänst är tillgänglig från alla platser i Europa, vilket säkerställer lika villkor för alla.

FIAPAS påpekar att kunskapen om det europeiska nödnumret 112 är avgörande vid nödsituationer, men att det inte alltid har varit tillgängligt för alla. Därför har de under lång tid krävt att döva och hörselskadade ska ha samma tillgång till denna tjänst som andra medborgare.

I maj 2023 antogs EU-direktivet 2019/882, även känt som Europeiska tillgänglighetsakten, i den spanska lagstiftningen. Direktivet föreskriver att det europeiska nödnumret 112 ska vara tillgängligt från alla platser inom EU och att det ska erbjuda möjlighet att använda röst, text och video samtidigt för att möta behoven hos personer med hörselnedsättning.

Genom införlivandet av detta direktiv blir det möjligt för döva och hörselskadade att nå det europeiska nödnumret 112 från vilken plats som helst utan förregistrering. Detta kommer att gynna personer med hörselnedsättning, eftersom de då kan använda tjänsten utan begränsningar.

I direktivet anges att den maximala tidsfristen för att förbättra svarssystemen för det europeiska nödnumret 112 är den 28 juni 2027. FIAPAS har dock betonat behovet av att påskynda processen att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa universell tillgång till tjänsten utan diskriminering mot personer med hörselnedsättning.

Europeiska nödnummerdagen 112 har sitt ursprung från 1990-talet då EU-länderna enades om att införa ett gemensamt telefonnummer för att hantera alla typer av nödsituationer och katastrofer. För att öka medvetenheten om denna viktiga tjänst utnämnde de europeiska myndigheterna 2009 att den 11 februari skulle vara Europeiska nödnummerdagen 112.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *