Sverige välkomnar tio nya teckenspråks- och dövblindtolkar

Foto: Mats Lindblom (Fellingsbros folkhögskola) och Pontus Fredhage (Västanviks folkhögskola)

Teckenrapport berättade tidigare i maj om de nya utexaminerade döva teckenspråkstolkarna på Västanviks folkhögskola. Nu kan vi med glädje berätta att Sverige fått tio nya hörande teckenspråks- och dövblindtolkar. Sex av dessa nya tolkar examinerades vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro och fyra vid Västanviks folkhögskola i Leksand.

En viktig milstolpe nåddes då de examinerade tolkarna från Fellingsbro folkhögskola är de första i Sverige att få sina utbildningsbevis stämplade med SeQF. SeQF är det svenska kvalifikationsramverket för livslångt lärande. Kvalifikationen ”Teckenspråkstolk och Dövblindtolk” som ges av Fellingsbro folkhögskola är placerad på SeQF-nivå 6, vilket motsvarar en kvalificerad yrkesexamen och kandidatprogram.

Kvalifikationen är ett viktigt steg framåt för tolkyrket och för tillgängligheten i Sverige då statusen höjs för yrkestiteln teckenspråk- och dövblindtolk.

Idag finns det endast två folkhögskolor som erbjuder teckenspråkstolkutbildning, att jämföra med tidigare då det fanns ett flertal folkhögskolor i hela landet. Antalet nyutbildade teckenspråks- och dövblindtolkar är därför idag mycket lågt. Det skapar en oro inom dövsamhället som befarar en tolkbrist inom några år.

Västanviks folkhögskola berättar att man räknar med minst 7 nya elever till teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen i höst samt minst 10 elever till tolkutbildningen för döva. Fellingsbro folkhögskola berättar att de fått in minst 9 nya förstaårselever till hösten. Båda skolorna anser att siffrorna fortfarande är för låga om man ser till behovet av tolkar på arbetsmarknaden. Därför hoppas båda skolorna på fler ansökningar.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *