Psykisk ohälsa bland döva medborgare i Sydafrika erkänns inte

Foto: Adobe stock

I Sydafrika finns ungefär 12 miljoner människor med hörselnedsättning. Döva och hörselskadade i Sydafrika upplever ofta svårigheter relaterade till stressfaktorer i tidig ålder, inklusive kommunikationsproblem, bristande språkutveckling, fattigdom, trauma och övergrepp. Bristen på psykiskt stöd påverkar dessa personer negativt på flera sätt, menar Dr. Ian Westmore, styrelseledamot i South African Society of Psychiatrists, SASOP. Att kämpa med känslomässiga, psykologiska och sociologiska problem kan ha en allvarlig inverkan på välbefinnandet.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO har nästan 20% av världens befolkning en hörselnedsättning, varav 430 miljoner har en grav hörselnedsättning. Enligt forskning förväntas det år 2050 finnas över 700 miljoner människor med grav hörselnedsättning i världen.

I Sydafrika är arbetslösheten bland personer med hörselnedsättning högre och hälsan samt den sociala isoleringen sämre. En av de största utmaningarna är bristen på adekvat kommunikation. Det Sydafrikanska teckenspråket, ett av landets officiella språk, är fortfarande relativt okänt bland majoriteten av de hörande. Det är brist på tillgång till högkvalitativa utbildningar för döva och hörselskadade barn och studenter.

En annan utmaning är den sociala stigmatiseringen samt de fördomar som finns, vilket kan leda till låg självkänsla, ångest och depression. I hälso- och sjukvården finns en kunskapsbrist om de specifika psykiska hälsoproblem som personer med hörselnedsättning har. Medicinsk personal har också svårt att kommunicera effektivt med döva, vilket leder till isolering och försämring av psykiska problem. Den begränsade kunskapen och tillgången till information leder till att det blir svårt att ge tidiga insatser och stöd.

För att ta itu med dessa utmaningar föreslår Dr. Westmore att ge utbildning till medicinsk personal i grundläggande teckenspråk. Han föreslår också att man inrättar dövvänliga mentalvårdstjänster och utbildar psykiatriska vårdgivare. Genom att göra medvetenhetskampanjer för att minska stigmatisering, samhällsstöd i form av kamratstödsgrupper och samhällsorganisationer vill Dr. Westmore att kunskapen om personer med hörselnedsättning ska öka. Därmed ökar deras välbefinnande.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *