Döva i Sydafrika riskerar att feldiagnostiseras

Foto: Adobe stock

I Sydafrika står döva inför utmaningar när de ska söka vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Utmaningarna innefattar förlängda väntetider och kommunikationsproblem, vilket kan leda till felaktig diagnostik och behandling. Trots att teckenspråk nyligen blev ett av Sydafrikas officiella språk, upplever döva fortfarande svårigheter när de interagerar med vårdsystemet.

Lynette Victor från det nationella dövinstitutet betonar att mottagnings- och väntrum på offentliga vårdinrättningar inte är anpassade för döva, vilket gör det svårt för döva att få adekvat vård. Många döva har dessutom begränsade kunskaper i Sydafrikas teckenspråk vilket ytterligare komplicerar kommunikationen med sjukvården kring symtom och medicinsk historik.

Offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar erbjuder inte alltid teckenspråkstolkar. När teckenspråkstolk erbjuds känner sig en del döva ändå obekväma med att dela känslig medicinsk information. Detta problem kan vara särskilt allvarligt när döva söker vård för psykisk hälsa.

Mosala Makhetha från Sydafrikanska dövförbundet påpekar att felaktig medicinering och felaktiga recept är vanliga till följd av dessa kommunikationssvårigheter. Han uppmanar hälsodepartementet att prioritera dövas kommunikationsbehov och föreslår att modern teknik, såsom digitala skärmar, visuella köhanteringssystem och skriftliga instruktioner, kan installeras på vårdinrättningar. På så sätt kan kommunikationen underlättas för döva i väntrummen.

Hälsodepartementets talesperson Foster Mohale säger att departementet aktivt arbetar med en plan för att se till att döva personer får rättvist tillträde till hälso- och sjukvård. Denna plan inkluderar att utbilda vårdpersonal, särskilt kliniker, i grundläggande teckenspråk för att förbättra kommunikationen. Vissa vårdcentraler erbjuder redan tolktjänster för att underlätta läkarens arbete och för att se till att döva patienter får adekvat vård.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *