text

2 Minutes
Inrikes

SDR och HRF kräver bibehållen och utökad tillgänglighet för SVT genom vidaresändningsplikt

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i varsitt remissvar till Kulturdepartementet betonat vikten av att garantera enkel tillgång till public service, särskilt för äldre, döva och hörselskadade. I en tid där...
Read More