Teckenspråkstolkning tas bort i Slovakisk teve

Foto: Facebook – komisar.sk

Vår DJE-partner i Slovakien, Správy SPJ, berättar att döva i Slovakien upprörs över den försämrade tillgängligheten för döva hos tv-kanalen TA3.

Správy SPJ berättar att Slovakiens största tv-kanal TA3 har haft slovakisk teckenspråkstolkning och undertextning i sina program tidigare, men nu tagit bort teckenspråkstolkningen. I stället erbjuder de nu endast AI-undertextning i sina program. Det har skapat frustration hos döva i som nu framfört sina klagomål till Slovakiska Dövförbundet. Förbundet har därför begärde ett möte med TA3.

Ordföranden för Slovakiens Dövförbund, Jana Barčák Filipová, närvarade vid mötet tillsammans med tjänstemän från Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning samt representanter från TA3.

Jana fick där möjlighet att berätta om den frustration som döva upplever efter borttagandet av teckenspråkstolkningen. Hon lyfte också fram att AI-undertextningen inte översätter allt eller gör korrekta översättningar. Jane bad TA3 att tänka om och återinföra teckenspråkstolkning i deras program.

Nu återstår det att se om TA3 lyssnar på sina döva TV-tittare och återinför teckenspråkstolkningen i sina kommande program eller om de fortsätter att enbart erbjuda sina AI-undertextningar.

Skrivet av Juraj Holéczy, Správy SPJ

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *