Tolkning i Isländsk TV på väg att försvinna?

Foto: Adobe Stock

Teckenspråkstolkningen på den isländska public service TV kanalen RUV riskeras att avslutas den 31 december 2023. Det meddelar det isländska dövförbundet via sina sociala medier.

Den isländska kanalen RUV motsvarar Sveriges Television, SVT. RUV har i två år erbjudit teckenspråkstolkning i TV för landets teckenspråkiga medborgare. Under dessa två år har det fungerat bra men det har funnits aspekter inom det kvalitativa området.

På Island finns ett kommunikationscenter för döva och hörselskadade, SHH, som erbjuder bland annat tolktjänst. SHH har en prioriteringsordning i tolktjänsten där tolkning i hälso- och sjukvård, utbildning samt på TV prioriteras. Därför ska tolkning erbjudas på RUV. SHH har dock haft svårigheter att erbjuda tolkning då regeringen inte gett ett ökat bidrag till dem för att anställa fler tolkar som kan täcka upp det ökade behovet av tolkning på RUV.

Det Isländska dövförbundets ordförande Heiddis Dögg Eiriksdottir berättar för Teckenrapport att de igår, måndag haft ett möte med SHH och RUV om situationen. Att de, genom att inte förlänga sitt avtal om teckenspråkstolkning i TV, riskerar att utelämna döva från samhällsinformationen. Mötet resulterade i att organisationerna avslutar sitt avtal men avser att fortsätta tolkningen i ett annat format. Hur detta format ska se ut för RUV och SHH just nu dialog om då ett nära samarbete mellan dem nu inletts.

Heiddis är hoppfull om att en bra lösning ska hittas. Hon tror det kan innebära att det blir bättre tolkning i TV när nu förbundet kan bevaka kvaliteten. Dock menar hon att det fortfarande är oklart vem som ska kvalitetsgranska tolkarna. Ett önskemål från förbundet är att tolken ska ha minst fem års erfarenhet och ha ett gott teckenförråd. Dessutom ska tolken kunna arbeta under press, särskilt när det är direktsända nyheter.

Förbundet arbetar vidare med frågan tillsammans med SHH och RUV för de isländska döva medborgarnas rättigheter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *