Zambias högsta domstol nekar körkort till döva

Foto: Adobe stock

Den 16 maj meddelade Zambias högsta domstol att de fortsätter stå på Trafikverkets sida och därmed nekar döva körkort. Redan 2019 överklagades en dom i Kammarrätten som förhindrar döva att ta körkort i enlighet med vägtrafiklagen, vilket ansågs diskriminerande.

När vägtrafiklagen ifrågasattes 2019 hos kammarrätten, erkände kammarrätten att lagen inte överensstämmer med de internationella mänskliga rättigheterna samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Trots det så menade kammarrätten att lagen var berättigad eftersom det handlade om att skydda allmänheten.

Beslutet överklagades av bland annat Dr Frankson Musukwa, generaldirektör för Zambias byrå för personer med funktionsnedsättning. Nu i maj, fem år senare togs domen upp i Högsta domstolen där målet stod mellan Frankson och Trafikverket.

Högsta domstolen stöttade kammarrättens beslut och avslog därmed överklagan. Domstolen ansåg att begränsningen av körkort för döva inte stred mot rätten till lika skydd enligt lag, eller mot rätten till fri rörlighet. Beslutet kritiserades hårt från olika håll, där experter framhöll att döva förare inte utgör någon högre säkerhetsrisk än hörande förare. Dessutom strider beslutet mot Afrikanska kommissionen som skyddar de mänskliga rättigheterna i Afrika.

Frankson säger till nyhetskanalen Southern Africa Litigation Centre att domen är nedslående, att den inte står i linje med Zambias åtaganden gentemot CRPD. Dock säger Frankson att det finns en liten ljusglimt i att domstolen åtminstone erkänt att lagen inte överensstämmer med CRPD. CRPD konstaterade i en utredning så sent som i april 2024 att vägtrafiklagen diskriminerar döva och rekommenderade Zambia att se över lagen.

Nu hoppas Frankson och de andra att regeringen kommer att agera snabbt för att följa rekommendationerna och se över lagen, för att sedan kunna säkerställa att döva i Zambia kan ta körkort.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *