10 april 2024

2 Minutes
Utrikes

Döva i Kenya kritiserar teckenspråkslag nr 9 från 2023 – innehåller stora brister

Otydliga definitioner, bristfällig tolktjänst, avsaknad av tillsynsråd och otillräckliga bestämmelser om teckenspråksutbildning är de luckor i det nya lagförslaget som dövsamhället i Kenya reagerar och oroas över. Ashura Michael, en framstående döv förespråkare för...
Read More