Döva i Kenya kritiserar teckenspråkslag nr 9 från 2023 – innehåller stora brister

Foto: Adobe stock

Otydliga definitioner, bristfällig tolktjänst, avsaknad av tillsynsråd och otillräckliga bestämmelser om teckenspråksutbildning är de luckor i det nya lagförslaget som dövsamhället i Kenya reagerar och oroas över.

Ashura Michael, en framstående döv förespråkare för social rättvisa med hjärtefrågor som jämställdhet, inkludering och mänskliga rättigheter har skrivit ett uttalande. I det uppmärksammar hon att även om kenyanska teckenspråkslagen nr 9 från 2023 välkomnades och firades som ett steg mot social rättvisa och inkludering för döva i Kenya, finns det fortfarande väsentliga brister som måste åtgärdas.

Lagförslaget som antogs av senaten hade som ändamål att möta utmaningarna som dövsamhället möter i utbildning, arbete och rättsväsendet men saknar viktiga aspekter relevanta för det kenyanska teckenspråket och döva medborgare.

Ashura menar att lagförslaget behöver utvidgas och att ett kenyanskt teckenspråksråd behöver tillsättas för att kunna reglera tolktjänsten och främja kenyanskt teckenspråk inom alla samhällsområden.

Dövsamhället reagerar också på att lagförslaget innehåller begrepp som ”Kenya signed English”, motsvarande tecknad engelska samt ”Sign Language”, bägge termer används på ett inkonsekvent sätt. Ashura betonar att det behövs en tydlig definition av ”Kenyan Sign Language” som ska vara den gällande enligt internationella normer.

Ashura uppmärksammar också bristen på bestämmelser för ackreditering och reglering av teckenspråkstolkar samt behovet av strängare kriterier för registrering av tolkar.

I ett sammanfattande uttalande uppmanar Ashura beslutsfattare att prioritera dessa rekommendationer tillsammans med nya lagförslaget nr 1 2024 för att säkerställa rättigheterna och välfärden för Kenyas över två miljoner döva och hörselskadade individer. Målet är att anta lagstiftning som på ett riktigt sätt främjar principerna om inkludering och social rättvisa för alla.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *