Camilla nybliven docent i socialt arbete

Foto: Stefan Coster

Camilla Warnickes forskning fokuserar på social rättvisa, inkludering och interaktion och har särskilt fokus på döva och personer med dövblindhet, både inom individ och samhälle.

Förutom att vara docent i socialt arbete är Camilla också auktoriserad tolk och lärare vid Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro. Camilla brukar föreläsa vid Stockholms universitet vid Kandidatprogrammet för teckenspråk och tolkning och arbeta som rådgivare inom forskningsfinansiering.

Just nu arbetar Camilla som forskare i flera olika projekt. Ett av dessa är ”Social jämlikhet och trafiksäkerhet – en förstudie om funktionsnedsättning och nollvisionen”. Projektet är ett samarbete mellan Örebro Universitet och Region Örebro län och finansieras av Trafikverket. Projektet handlar om att utforska förhållandet mellan trafiksäkerhetspolitik i Sverige och funktionshinder med fokus på social hållbarhet och jämlikhet. Målet är att öka förståelsen för sambandet mellan funktionshinder och trafiksäkerhet och fördjupa kunskapen om den aktuella forskningen inom området.

Ett annat projekt som Camilla jobbar med är ”Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet”. Projektet undersöker social interaktion och kommunikation hos personer med medfödd dövblindhet och hur samhället kan stötta dem. Bristande kunskap om hur man underlättar interaktion för dessa individer utgör ett hinder. Målet är att förstå vad samspelspartners kan göra för att främja kommunikation och social delaktighet för personer med dövblindhet. Projektet kommer även bidra till vidare forskning om taktil kommunikationsutveckling.

Ytterligare ett projekt som Camilla är involverad i är projektet ”Fjärrtolkning mellan ett tal- och ett teckenspråk”. Sedan Covid-19 har allt fler tolkuppdrag skett digitalt, det vill säga på distans. För att förbättra tolkning på distans och använda statliga medel mer effektivt krävs ökad kunskap om ämnet. Denna kunskap är värdefull för tolkanvändare, tolkutbildare, tolkstuderande och andra som är involverade i distanstolkning. För närvarande finns det bristande kunskap om distanstolkning.

Camilla har utöver de olika projekten också varit involverad i uppdrag relaterade till insatser för personer med dövblindhet i samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *