Ingen teckenspråkskompetens i Utskottet för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Foto: FN

Inför de kommande valen nästa år till Utskottet för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, leder nu Världsförbundet för Döva, WFD, en global satsning för att säkerställa inkluderingen av teckenspråkiga döva personer. Denna satsning syftar till att förbättra representationen av döva personers perspektiv i övervakningsprocessen för CRPD:s globala arbete.

Utskottet spelar en avgörande roll för att övervaka genomförandet av CRPD, då utskottet har verkat för att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. WFD är nu oroade angående utskottets sammansättning, då det för närvarande inte ingår representanter som har dövkompetens eller är teckenspråkiga.

Frånvaron av dessa kan leda till att övervakningsprocessen saknar dövperspektiv, som WFD vill lyfta fram. Döva personer står ofta inför unika utmaningar och erfarenheter som bör beaktas när genomförandet av övervakningsprocessen för CRPD utvärderas på global nivå.

De kommande valen till utskottet är planerade till juni 2024, och nomineringar ska skickas in av nationella regeringar till Högkommissarien för mänskliga rättigheter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *