lag

2 Minutes
Utrikes

Döva i Kenya kritiserar teckenspråkslag nr 9 från 2023 – innehåller stora brister

Otydliga definitioner, bristfällig tolktjänst, avsaknad av tillsynsråd och otillräckliga bestämmelser om teckenspråksutbildning är de luckor i det nya lagförslaget som dövsamhället i Kenya reagerar och oroas över. Ashura Michael, en framstående döv förespråkare för...
Read More
2 Minutes
Utrikes Vald

Europaparlamentet och Europeiska rådet eniga om europeiskt funktionsnedsättningskort

Teckenrapport berättade den 11 september att Europeiska kommissionen lagt fram ett lagstiftningsförslag om ett EU-intyg för personer med funktionsnedsättning. Den 8 februari nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska rådet. Efter intensiva förhandlingar som...
Read More