Ny lag ser till att döva barn inte bromsas i språkutvecklingen

Foto: Adobe stock

En ny lag i delstaten Missouri, som trädde i kraft den 28 augusti, ger döva och hörselskadade barn och deras föräldrar ökat stöd och resurser för att förbereda sig för skolstart. Lagen skapar ett rådgivande utskott med uppgift att fastställa språkutvecklingsmilstolpar för döva och hörselskadade barn från födelse till fem års ålder. Dessutom betonas vikten av att tillhandahålla resurser till föräldrar för att säkerställa att döva barn får en stark grund i språk och läskunnighet när de går till förskolan.

Denna lag är en del av den nationella satsningen ”Språklig jämlikhet och inlärning för döva barn”, LEAD-K, vars mål är att integrera döva och hörselskadade barn i samhället och ge dem möjligheter att lyckas som yrkesverksamma. Över 20 delstater i USA har redan antagit LEAD-K-lagstiftning.

Lagens huvudsyfte är att tackla problemet med försenad språkutveckling som somliga döva och hörselskadade barn kan ha. För att uppnå detta anser lagens förespråkare att det krävs tydliga milstolpar för barn under 5 år samt se till att det finns resurser till föräldrarna. Målet är att fler döva och hörselskadade barn ska inleda sin skolgång med en grundläggande språkkunskap, antingen på engelska eller amerikanskt teckenspråk.

Lagen har sina rötter i bekymret över att många döva och hörselskadade barn anländer till skolan med en otillräcklig språkkunskap. Detta kan bero på att hörande föräldrar inte prioriterar undervisning i amerikanskt teckenspråk.

Enligt lagtexten ska det finnas en kommitté, där de flesta medlemmarna är döva eller hörselskadade, som ska identifiera dessa milstolpar. Kommittén kommer att samarbeta med avdelningen för grund- och gymnasieutbildning under ett år för att fastställa dessa milstolpar. Dessutom ska kommittén utveckla en bedömning för att mäta framsteg mot att uppnå läskunnighet i engelska.

Denna bedömning kommer att inkluderas i varje dövt barns individuella utbildningsplan, en plan som skolorna använder för att skräddarsy undervisningen för barn med funktionsnedsättningar. En tydligare bedömning av barnets utvecklingsmilstolpar kan hjälpa döva och hörselskadade barn att placeras i den mest lämpliga skolklassen utifrån deras behov.

Paul Kiel, Missouris dövföreningens ordförande, säger att lagstiftningen bör kunna leda till att upptäcka barn som visar tecken på språkförsummelse. Utan tydliga milstolpar kanske föräldrarna inte inser att deras barn har en språkutveckling som ligger efter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *