Tandläkarstudenter i Saudiarabien förbättrar kommunikationen med döva patienter

Foto: Adobe Stock

En ny frivillig kurs i teckenspråk för studenter som läser sin första kurs vid fakulteten inom tandvård vid King Abdulaziz University (KAUFD) i Saudiarabien har visat lovande resultat. Kursen syftar till att minska missförstånd och förbättra kommunikationen vid tandvårdskliniker för att ge bättre vård till denna specifika patientgrupp. Kursen har visat sig bidra till en förbättring av tandläkarstudenternas kunskap om döva patienter.

Genom en omfattande undersökning och pilotstudier har KAUFD genomfört en kurs i arabiskt teckenspråk som en del av tandläkarutbildningen. En enkät distribuerades före och efter kursen för att utvärdera studenternas kunskaper och färdigheter.

Resultaten visade att studenterna hade betydligt bättre förståelse och kunskap om teckenspråk och döva patienters behov efter att ha genomgått kursen. Elevernas kunskapspoäng ökade från ett genomsnitt på 9,8 till 22,9 efter kursens avslutande. Enkäten, som fokuserade på vanliga missuppfattningar om dövkultur och på de vanligaste svårigheterna som döva patienter möter vid tandkliniker, visade förbättringar på samtliga områden.

Kursens mål var att minska på kommunikationshinder mellan tandläkare och döva patienter. Forskning har visat på svårigheter för döva individer att få adekvat medicinsk vård, särskilt inom tandvård. Denna kurs är ett steg mot att öka medvetenheten och förbättra förutsättningarna för denna patientgrupp.

Studien visade också att det internationellt sett finns en generell brist på teckenspråksutbildning för tandläkarstudenter.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *