WHO: Dags att ändra attityder till döva

Foto: Adobe stock

En halv miljard människor runt hela världen har en hörselnedsättning. Trots att det finns så många, får de flesta inte den vård de behöver enligt Världshälsoorganisationen (WHO). På Världshörseldagen den 3 mars påminde WHO om den pågående kampen mot hörselnedsättningar runt om i världen.

Generaldirektören för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, framhäver att hörselnedsättningar inte syns utanpå, vilket bidrar till stigmatisering och en tendens att ignorera problemet, inte minst av beslutsfattare.

”Det är hög tid att ändra attityder, prata mer om hörsel och satsa på hörselvård”, säger Tedros på WHO:s hemsida.

WHO har identifierat tre huvudpunkter för att tackla problemet med hörselnedsättningar. Den första punkten är att motverka vanliga missuppfattningar och fördomar kring hörselnedsättning, både i samhället och bland vårdgivare. Den andra punkten är att erbjuda korrekt och evidensbaserad information för att ändra allmänhetens attityder till hörselnedsättning och andra hörselskador. Den sista punkten är att världens länder och samhällen måste ta tag i fördomar och stigmatisering kring hörselnedsättning. Detta är ett avgörande steg på vägen mot att garantera en jämlik tillgång till hörselvård.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) stödjer WHO:s uppmaningar och påpekar att attityder spelar en viktig roll i prioriteringen av resurser för hörselvård. Även i Sverige har vi utmaningar när det gäller tillgången till hörselvård. Trots att vård finns tillgänglig inom den allmänna hälso- och sjukvården är resurserna begränsade, vilket skapar hinder för många patienter med hörselnedsättning.

WHO betonar att varje icke bekräftad hörselnedsättning har en stor ekonomisk påverkan, vilket uppskattas till nästan 980 miljarder dollar globalt varje år.

WHO:s medlemsländer, partners och intressenter uppmanades att delta i årets Världshörseldagen genom att organisera evenemang och sprida information för att göra hörselvård till en verklighet för alla.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *