Tolkbristen ett faktum i Norge

Lokalpolitikern Sonja Myhren Holten får knappt teckenspråkstolkar till sitt politiska engagemang. Något hon upplever diskriminerande.

Sonja berättar i en artikel från NRK om en särskild händelse där hon skulle representera sitt parti i en paneldiskussion. Hon hade beställt teckenspråkstolkar men blev utan och då kunde partiet inte framföra sin politik. Detta var inte första gången tolkbristen hindrade Sonja i sitt politiska engagemang.

I Norge är det NAV som ansvarar för tolktjänsten och enligt deras statistik får 88% tolk när de beställt det. Norska dövförbundets generalsekreterare Petter Noddeland menar dock att det inte stämmer med verkligheten. Han hävdar att endast hälften av beställningarna faktiskt leder till att man får tolk. Förra året fanns det över 10 000 uppdrag som inte täcktes av tolktjänsten, och det har lett till frustation och missnöje bland många döva individer. NAV menar att siffran är ett genomsnitt och att upplevelsen av att få eller inte få tolk varierar för enskilda personer. NAV förstår frustationen men understryker att de arbetar för att alla ska få tillgång till tolkar. NAV måste prioritera uppdragen och prioriterar idag främst akuta situationer, begravningar, hälsovård följt av arbete och utbildning. Politiskt engagemang och samhällsaktiviteter kommer längre ned i prioriteringsordningen.

Norska dövförbundet menar att för döva politiker är bristen på tillgång till tolkar ett demokratiskt problem, att det är en stor förlust för samhället när döva medborgare inte kan delta fullt ut i samhällsdebatter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *