Sjukhus i Kansas kompenserar döv man efter brott mot ADA

Foto: Adobe stock

Ett sjukhus i Kansas har gått med på att ändra sina policys och kompensera en man som inte fått tillräcklig vård. Det är USA:s justitiedepartement som gjort ett uttalande att sjukhuset inte följt den amerikanska lagen om diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar (ADA).

Ett sjukhus i Kansas, USA, har ingått en överenskommelse för att kompensera en tidigare patient som påstått att hans vård inte blivit tillräckligt anpassad medan han vårdades på sjukhuset.

Mannen, som är döv, fick enligt uppgift inte tillgång till en teckenspråkstolk under sin fem dagar långa vistelse på sjukhuset. Det hindrade honom från att kommunicera effektivt med sitt medicinska team. Sjukhusets handlande strider mot ADA-lagen, som bland annat fastställer att alla patienter, oavsett förmåga, ska ha lika tillgång till vård.

Kate E. Brubacher, advokat, sa till nyhetskanalen KCTV att alla patienter förtjänar tydliga förklaringar om sin medicinska diagnos och behandling så att de fullt ut kan förstå sina alternativ och fatta välgrundade beslut om sin sjukvård. Ett patients funktionshinder befriar inte medicinska anläggningar eller dess personal från deras skyldighet att tillhandahålla effektiv kommunikation.

Förutom att kompensera mannen, har sjukhuset också åtagit sig att ändra sina policys och sin praxis för att följa sina skyldigheter enligt ADA.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *